Potpisan ugovor o saradnji između Homeworka HUB d.o.o. kojeg je predstavljao direktor Rastoder Mirza i Asocijacije studenata Fakulteta zdravstvenih studija  “FLORS” na čelu sa Jovičić Nemanjom, predsjednikom, te Mihaljević Mubinom članom UO Asocijacije, s ciljem promovisanja posebnih ponuda i aktivnosti za studente.
‍‍Studenti  Fakulteta zdravstvenih studija (sva tri ciklusa studija, svih studijskih programa, bez izuzetaka) će moći koristiti usluge ove, nedavno osnovane, organizacije. Homeworka HUB d.o.o. raspolaže s izvanrednim i svjetskim prostornim kapacitetima za pojedinačno i grupno učenje, pripremu različitih ispitnih/predispitnih obaveza, kao i za sve vidove instrukcija, sastanka, seminara, simpozija i sličnih aktivnosti.
Mjesečne članarine za studente Fakulteta zdravstvenih studija te sve članove Asocijacije će biti snižene za 35% od stvarne cijene, tj. uplata će iznositi 25KM, za period od jednog mjeseca.
Molimo sve zaiteresovane studente koji žele da ostvare pogodnosti koje nudi organizacija Homeworka HUB d.o.o da se jave najkasnije do nedelje, 5.7.2020. godine, putem e-maila asocijacijaflors@gmail.com.
Sve informacije o Homeworku HUB d.o.o. možete pronaći na:
Web stranici: www.homeworkhub.ba/
Asocijacija studenata Fakulteta zdravstvenih studija “FLORS”