Fakultet zdravstvenih studija je u saradnji sa „Asocijacijom studenata Fakulteta zdravstvenih studija – FLORS” pokrenuo projekat „KNJIGA ZA SVE“ u cilju podrške svim studentima koji imaju potrebu za prilagodbu nastavnih materijala i nastavnog procesa, te svrhu lakše pripreme za ispit.

Studenti su zajedno sa asistenticom mr. Velagić Minelom, koordinatorom projekta, tokom zimskog i ljetnog semestra akademske 2019/20. godine ulagali maksimalan napor poduzimajući niz aktivnosti radi stvaranja uslova za socijalno uključivanje, ravnopravno učešće i sveukupnu afirmaciju svih sadašnjih, ali i budućih studenata osiguravajući im ravnopravan status tokom njihovog akademskog obrazovanja i njihovu jednaku mogućnost pristupa budućoj akademskoj zajednici.

Sve informacije o projektu i učesnicima možete saznati ovdje.