I studnetski webinar povodom obilježavanja dana medicinsko-laboratorijske dijganostike, u organizaciji Fakulteta zdravstvenih studija UNSA i “Asocijacije studenata Fakulteta zdravstvenih studija – FLORS”, održan je protekle sedmice. Webinaru je prisustvovalo 210 učesnika, u dva i pol sata programa.
Organizatori istču da je bilo zadovoljstvo ugostiti, uvažene profesor doktore, docente, asistente, magistre, kolege, studente ne samo sa područja Bosne i Hercegovine već i sa teritorije Crne Gore, Hrvatske, Srbije ali i daleke Njemačke. Učešće su uzeli i studenti srodnih naučnih disciplina.
Studenti II, III i IV godine studijskog programa laboratorijske tehnologije, uz mentorstvo ass. Almedine Hajrović prezentovali su aktuelne teme, poput trenutnog oboljenja COVID 2019, ali i druge zanimljive radove, pri čemu se akcenat stavio na laboratorijsku dijagnostiku.
I studentski webinar, sagledavši čitavu trenutnu situaciju, uspješno je organizovan te uz krajnje napore ispunjen je cilj, a to je ukazati  na značaj medicinsko-laboratorijske dijagnostike.
Webinar je ostvario uspjeh i prepoznat je kako od profesora, tako i od kolega. Organizatori upućuju zahvale svim učesnicima i nadaju se da će ovaj seminar preći u dugogodišnju tradiciju.
Više o medicinko-laboratorijskoj dijagnostici možete saznati ovdje