Bosanskohercegovački časopis Journal of Health Sciences čiji je izdavač Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu već dugi niz godina godina objavljuje radove priznatih svjetskih stručnajaka iz oblasti zdravstvenih nauka. Indeksiran je u više međunarodnih baza podataka od kojih se izdvaja SCOPUS.

U časopisu je 29.03.2020. godine objavljen naučni rad s temom aktuelne epidemiološke situacije pod nazivom A Novel Cellular Automata Classifier for COVID-19 Prediction indijskog istraživačkog tima. Rad je u kratkom roku preuzet pre