UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Obavijest za studente II ciklusa studija

 

Obavještavamo studente II ciklusa studija Ak. 2019/2020.g. koji su u mogućnosti da pristupe prikupljanju podataka za izradu završnog rada te im je u tu svrhu potreban Zahtjev za saglasnost istraživanje mogu se obratiti Fakultetu putem e-maila: info@fzs.unsa.ba.

U prilogu se nalaze:

Molimo vas da popunjene dokumente dostavite putem naznačenog e-maila, te će vam isti nakon obrade biti skenirani i dostavljeni putem e-maila.

 

Prof. dr. Amila Jaganjac
Prodekan za II ciklus nastave