UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Obavijest za studente II ciklusa studija

 

Obavještavamo studente II ciklusa studija Ak. 2021/2022.g. koji su u mogućnosti da pristupe prikupljanju podataka za izradu završnog rada te im je u tu svrhu potreban Zahtjev za saglasnost istraživanje mogu se obratiti Fakultetu putem e-maila: info@fzs.unsa.ba.

U prilogu se nalaze:

Navedene obrasce možete dostaviti lično - putem Studentske službe ili putem e-maila info@fzs.unsa.ba. 
Obasce možete podići lično ili zatražiti da vam se dostave putem e-maila.