Asocijacija studenata Fakulteta zdravstvenih studija FLORS je započela saradnju sa Komorom diplomiranih zdravstvenih inžinjera svih profila Federacije Bosne i Hercegovine. Tako će 23 redovana i vanredna studenta VIII semestra studijskog programa laboratorijske tehnologije učestovavati u stručno-edukativnom predavanju strukovnog odbora za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku, koji će se održati 11.04.2020. godine  Studenti će biti oslobođeni plaćanja kotizacije.  Uključivanje studenata Fakulteta zdravstvenih studija UNSA u aktivnostima, edukacijama, stručnim predavanjima Komore, od velike važnosti za prosperitet, napredak i usavršavanje studenata.

Asocijacija studenta Fakulteta zdravstvenih studija FLORS