OBAVIJEST

 

Obavještavamo studente II ciklusa studija Ak. 2019/2020. godine da u Obrascu ZR1/Prijava teme Završnog rada napišu predmet i obrazloženje teme po metodologiji pisanja Završnog rada:

-Tip istraživanja

-Hipoteze

-Ciljevi istraživanja

-Materijal i metode istraživanja

-Značaj i doprinos istraživanja

-Osnovna literatura

 

Detaljan opis metodologije pisanja završnog rada možete pronaći u UPUTSTVU, koje možete preuzeti sa slijedećeg linka:

UPUTSTVO_za_pisanje_završnog_rada_

 

Prodekan za II ciklus studija

Prof. dr. Amila Jaganjac