Na vanrednoj Skupštini Asocijacije studenata Fakulteta zdravstenih studija „FLORS“, održanoj 28.11.2019. izabrana su nova tijela Asocijacije:

 

Predsjednik Asocijacije „FLORS“ – Nemanja  Jovičić

(e-mail: nemanjajovicic48@gmail.com)

Potpredsjednik Asocijacije „FLORS“ – Miralem Bešlija

(e-mail: miralem.beslijaa@gmail.com)

Sekretar Asocijacije „FLORS“ – Vedina Kučuković

(e-mail: vedina.kucukovic@gmail.com)

Predsjednik Skupštine Asocijacije „FLORS“ – Dalila Karapuš

(e-mail: dalila.karapus@gmail.com)

 

Upravni odbor:

Stručno tijelo za nastavu, naučni rad i režim studija – Melda Pirić

(e-mail: melda_piric98@yahoo.com)

Stručno tijelo za standard i prava studenata/studentica – Esma Arifović

(e-mail: esma.arifovic@hotmail.com)

Stručno tijelo za kulturno-sportske djelatnosti – Azer Grcić

(e-mail: azer.grcic2016@hotmail.com)

Stručno tijelo za međunarodnu saradnju – Emina Klis

(e-mail: klis.emina@gmail.com)

Stručno tijelo za marketing i odnose s javnošću tj. PR – Edvin Supur

(e-mail: edvinsupur41019@gmail.com)

Član Upravnog odbora – Martina Brnjić (e-mail: martina.brnjic@gmail.com)

Član Upravnog odbora – Mubina Mihaljević (e-mail: mubina1998@gmail.com)

d)  Član Upravnog odbora – Semir Ćehić (e-mail: samir_cehic96@hotmail.com)

 

Članovi Nadzornog odbora Asocijacije „FLORS“–

predsjednica NO Sara Slomo (e-mail: saraslomo123@gmail.com), Melisa Šehić, Sara Ćirić, Edis Nalović i Kenan Kalić

 

Predstavnik I ciklusa studija u nastavno-naučnom vijeću Fakulteta – Edis Nalović

(e-mail: nalovicedis99@gmail.com)

Predstavnik II ciklusa studija u nastavno-naučnom vijeću Fakulteta – Kenan Kalić

(e-mail: kenanbosnia@hotmail.com)

Predstavnik III ciklusa studija u nastavno-naučnom vijeću Fakulteta – Sabina Šegalo

(e-mail: bincica11@gmail.com)