Povodom obilježavanja Svjetskog Dana okolišnog zdravlja – World Environmental Health Day 2019., u periodu od 26. do 27. septembra 2019. godine u Rijeci održan je 3. studentski kongres Okolišnog zdravlja