U cilju unapređenja procesa nastave na I, II I II ciklusu studiranja, ali i potrebe za osnivanjem I implementacijom novih studijskih programa delegacija Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu je upriličila posjetu Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Rijeci, Hrvatska.

Prof. dr. Arzija Pašalić, dekanesa Fakulteta zdravstvenih studija je zajedno sa saradnicima Prof. dr. Bakirom Katana, prodekanom za I ciklus studija, Prof. dr. Jasminom Mahmutović, prodekanesom za međunarodnu saradnju i Doc. dr. Vedranom Đido, u periodu od 17.06.do 20.06.2019.godine, obavila niz sastanaka i razgovora u vezi sa pokretanjem Studijskog programa babičarstva/primaljstva, te inovacijom postojećih programa II ciklusa na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu. Potpisan je Ugovor o bilateralnoj saradnji,  analizirane su mogućnosti unapređenja saradnje uz obostrano zadovoljstvo.