Sporazum o saradnji izmedju Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i Zavoda za hitnu medicinsku pomoc Kantona Sarajevo potpisan je u cilju uspostave naučno-istrazivačke, obrazovne i stručne saradnje među potpisnicama.
Sporazum su potpisali 
doc. dr. Arzija Pašalić, dekanesa Fakulteta zdravstvenih studija i mr. sc. Adem Zalihićdirektor JU ZHMP KS