U okviru saradnje Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu i Projekta jačanja sestrinstva (ProSes) u BiH u utorak, 15.05.2018. godine upriličena je posjetila delegacija iz Albanije. Delegaciju su sačinjavali prestavnici različitih institucija: Švicarske ambasade u Albaniji, predstavnici domova zdravlja – medicinske sestre i ljekari porodične medicine, profesori sa Fakulteta za zdravstvenu njegu, predstavnica Helath for all Projekta HAP kao i medicinske sestre iz prakse.

Svrha posjete je upoznavanje sa načinom studiranja na Studijskom programu Zdravstvena njega, predstavljanje revidiranog kurikuluma Zdravstvena njega usklađenog sa EU direktivom za regulisane profesije, kompetencije svršenih studenata I, II i III ciklusa studiranja, mogućnostima akademskog napredovanja medicinskih sestara u BiH, te predstavljanja i obilazak kabineta kliničkih vještina.

Sastanku su prisustvovali Prof.dr. Fatima Jusupović, dekanesa Fakulteta, Prof.dr. Emira Švraka, prodekan za II ciklus studiranja i rukovodilac Ureda za cjeloživotno učenje, Doc.dr. Suada Branković, rukovodilac Studijskog programa Zdravstvena njega, te Doc.dr. Jasmina Mahmutović, rukovodilac Ureda za međunarodnu saradnju Fakulteta i predstavnik Fakulteta u Projektu jačanja sestrinstva u BiH.

Upoznavanje sa iskustvima u domenu obrazovanja medicinskih sestara biće vodilja odgovornim osobama iz Albanije da unapijede obrazovanje, akademsko napredovanje i status medicinskih sestara u Albaniji.

Sarajevo,
16.5.2018.godine