U periodu od 21. do 25. maja 2018. godine u okviru Erasmus+ programa (Staff week mobility) razmjene na našem Fakultetu je gđa. Jenny Philips sa Middlesex Univerziteta iz Londona održala predavanje za studente Studijskog programa zdravstvena njega.
Realizovana predavanja su bila na temu procesa zdravstvene njege, teorija zdravstvene njege, globalnog zdravlja i zdravstvene njege, zdravstvene njege osoba sa posebnim potrebama, komunikacije u zdravstvenoj njezi, te o palijativnoj njezi u Velikoj Britaniji.
Studentima su predstavljeni najnoviji standardi vještina medicinskih sestara u Velikoj Britaniji, publikovani 17. maja 2018.godine, prikazan obrazovni sistem i mogućnost obrazovanja za medicinsku sestru.