UNIVERZITET U SARAJEVU – FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Broj: 04 – 7 – 1458/24

Sarajevo, 08.07.2024.godine

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 42. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija stavlja na uvid javnosti  radnu verziju doktorske disertacije i izvještaj za ocjenu doktorske disertacije kandidatkinje mr. Lejle Čano Dedić.

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Uticaj interventnog programa na prevenciju komplikacija uzrokovanih inzulinskom rezistencijom kod žena reproduktivne dob

KOMISIJA ZA OCJENU I ODBRANU PROJEKTA, RADNE VERZIJE I DOKTORSKE DISERTACIJE:

  • Predsjednica: Dr.sc. Amra Mačak Hadžiomerović, redovna profesorica za naučne oblasti „Kineziologija i kineziterapija“ i „Rehabilitacija“, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija

Članovi:

  • dr.sc. Arzija Pašalić, mentorica i članica – redovna profesorica za naučne oblast „Okolinsko zdravlje“ i „Upravljanje vodom, hranom i ishranom“, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija
  • Dr.sc. Sabina Šegalo, članica –  docentica za naučne oblasti „Morfološke tehnologije u citodijagnostici i hematologiji“ i „Kliničko-hemijske-biohemijske laboratorijske tehnologije“, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija
  • Dr.sc. Suada Branković, zamjenica člana – redovna profesorica za naučne oblasti „Zaštita i njega zdravlja zajednice“ i „Sistemi zdravstvene zaštite“, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE O OCJENI PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE I RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE

Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija (prostorije biblioteke), radnim danima od 09.07. do 26.07.2024. i od 19.08. do 30.08.2024. godine u periodu od 08.00 do 12.00 sati.

 

Prof. dr. Amra Mačak Hadžiomerović

Prodekan za naučno-istraživački rad