Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija

III ciklus studija/doktorski studij

Datum: 05.07.2024. godine

Odbrana projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr. Fahire Imamović

Odbrana projekta doktorske disertacije pod nazivom Uticaj psihifizičke pripreme trudnica na nivo tjelesne aktivnosti, strah i iskustvo poroda  kandidatkinje mr. Fahire Imamović održati će se u petak 12.07.2024. godine u 10:00 sati u prostorijama Dekanata Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija. U skladu s Odlukom Senata br. 01-11-124/24 imenovana je komisija za ocjenu i odbranu projekta, radne verzije i doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr. Arzija Pašalić, predsjednica
  2. dr. Amra Mačak Hadžiomerović, mentorica i članica
  3. dr. Mohammad Abou El-Ardat, član

Zamjenski član: Prof. dr. Suada Branković

Prof. dr. Amra Mačak Hažiomerović

Prodekan za naučno-istraživački rad