UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 12.06.2024. godine

OBAVJEŠTENJE O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE

U ponedjeljak 01.07.2024. godine na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija će se održati odbrana Doktorske disertacije.

Mr.Merim Jusufbegović,  branit će Doktorsku disertaciju pod naslovom:

Primjena stereolitografske tehnike trodimenzionalnog štampanja u izradi antropomorfnog dijagnostičkog fantoma za kompjuteriziranu tomografiju

sa početkom u 14.00 sati

Odbrana će se održati na Univerzitetu u Sarajevu – Građevinskom fakultetu (učionica br.8), ulica Patriotske lige br. 30.

Prof. dr. Amra Mačak Hadžiomerović

Prodekan za naučnoistraživački rad