Obavještavamo studente i mlade istraživače da otvoren je Drugi poziv INDUSAC , koji je dio Okvirnog programa Horizon Europe. Projekti traju 4-8 sedmica, sa fokusom na etički i ljudski centriran razvoj digitalnih i industrijskih tehnologija. Učesnici su pozvani da formiraju timove za zajedničko stvaranje i podnesu Motivaciono pismo do 30. maja 2024. godine.
Ova inicijativa nudi finansijsku podršku članovima timova studenata i ima za cilj poboljšanje saradnje između akademije i industrije, pružajući praktično iskustvo i doprinos vrhunskim istraživanjima.
Zainteresovani mogu aplicirati i pronaći više informacija na platformi INDUSAC i a za sva pitanja obratiti se na  INDUSAC@IJS.SI .