Korigovani raspored nastave ljetnog semestra I ciklusa studija ak. 2023./2024. godine – Redovni i redovni samofinansirajući studij – 27.02.2024.

Napomena: Nastavni proces prema korigovanom rasporedu će se odvijati od ponedjeljka, 04.03.2024. godine.

 

Prof. dr. Bakir Katana

Prodekan za nastavu