UNIVERZITET U SARAJEVU – FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
III ciklus studija/ doktorski studij
Datum: 09.02.2024. godine

OBAVIJEST

Termin prezentacije dostignutih rezultata pri izradi doktorske disertacije pod nazivom „Uticaj interventnog programa na prevenciju komplikacija uzrokovanim inzulinskom rezistencijom kod žena reproduktivne dobi” kandidatkinje mr. Lejle Čano Dedić je zakazan za 12.02.2024. godine (ponedjeljak) u 09:00 sati u prostorijama Dekanata Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija.

Prodekan za naučno-istraživački rad
Prof. dr. Amra Mačak Hadžiomerović