Preliminarni raspored nastave ljetnog semestra I ciklusa studija akad. 2023./2024. godine – Redovni i redovni samofinansirajući studija

Odluka o usvajanju rasporeda održavanja nastave ljetnog semestra I ciklusa studija

U skladu s Akademskim kalendarom Univerziteta u Sarajevu nastavni proces zimskog semestra II ciklusa studija započinje 26.02.2024. godine i traje do 07.06.2024. godine.

Prof. dr. Bakir Katana

Prodekan za nastavu