OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se diplomanti i magistranti koji nisu preuzeli diplome na svečanoj promociji održanoj 19. 12. 2023. godine da iste mogu preuzeti u prostorijama Studentske službe Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija (Stjepana Tomića 1) svakog radnog dana u vrijeme rada Studentske službe od 26. 12. 2023. godine.

Sudentska služba