UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

OBAVJEŠTENJE O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE

U ponedeljak 18.12.2023. godine na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija će se održati odbrana Doktorske disertacije.

mr. Dinko Remić, branit će Doktorsku disertaciju pod naslovom:

Efikasnost kinesio tape tehnike u tretmanu mišićno-koštanih poremećaja

sa početkom u 14:00 sati

Odbrana će se održati na Univerzitetu u Sarajevu – Građevinskom fakultetu (učionica br.8), ulica Patriotske lige br. 30.

Prof. dr. Amra Mačak Hažiomerović

Prodekan za naučno istraživački rad