Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu III ciklusa studija akademske 2023./2024. godine na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija

Odluka o usvajanju konačne rang liste kandidata za upis na prvu godinu trećeg ciklusa studija