UNIVERZITET U SARAJEVU – FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
III ciklus studija/ doktorski studij
Datum: 05.12.2023. godine

OBAVIJEST

Prezentacija dostignutih rezultata pri izradi doktorske pod nazivom „Komparativna analiza nutritivnog statusa i unosa mikronutrijenata sa hormonalnim statusom štitne žlijezde kod žena reproduktivne dobi“ kandidata mr. Sanele Hajro zakazana je za 06.12.2023. godine (srijeda) u 14:30 sati u prostorijama Dekanata Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija.

Prof. dr. Amra Mačak Hadžiomerović
Prodekan za naučno-istraživački rad