Obavještavamo studente da će u skladu s Akademskim kalendarom Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija termini I parcijalnih ispitnih rokova za sve godine I ciklusa studija za predmete gdje su odgovorni nastavnici planirali I parcijalni ispitni rok biti u periodu od 20.11. do 24.11.2023. godine u satnici izvođenja predavanja i lokaciji kako je predviđeno rasporedom nastave.
Prof. dr. Bakir Katana
Prodekan za nastavu