Obavještavamo magistrante (II ciklus studija) koji su predviđeni da prisustvuju Svečanoj promociji diplomanata i magistranata za ak. 2022./2023. godinu a koji do sada nisu izmirili finansijske obaveze vezane za Svečanu promociju da su u obavezi da se jave u Službu za planiranje nastave i studentska pitanja u cilju pravovremenog ispunjavanja uslova za dobivanje diplome.

 

Služba za planiranje nastave i studentska pitanja