UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

OBAVJEŠTENJE O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE

U utorak 14.11.2023. godine na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija će se održati odbrana Doktorske disertacije.

mr. Almedina Alihodžić, branit će Doktorsku disertaciju pod naslovom:

Znanje, stav i praksa medicinskih sestara-tehničara o zdravstvenoj njezi hronične rane

sa početkom u 15:00 sati

Odbrana će se održati na Univerzitetu u Sarajevu – Građevinskom fakultetu (učionica br.8), ulica Patriotske lige br. 30.

 

 

Prof. dr. Amra Mačak Hažiomerović

Prodekan za naučno istraživački rad