Panel pod nazivom Jačanje kapaciteta za (istraživanje i) inovacije na Univerzitetu u Sarajevu  će biti održan u ponedjeljak, 6. novembra 2023. godine u periodu od 09:00 do 10:30 u Hotelu Holiday.

U okviru panela učesnici će čuti uvide i ekspertska mišljenja o važnim pitanjima koja se tiču istraživanja, inovacija i zaštite intelektualnog vlasništva na Univerzitetu u Sarajevu. Panel će se baviti temama kao što su uloga institucija u procesima podrške nauci, značaj pravilnika o intelektualnom vlasništvu, inovacijski procesi i zaštita intelektualnog vlasništva na članicama UNSA, te razvojni projekti univerziteta.

Također, tokom događaja sudionici će imati priliku sudjelovati u diskusiji i postaviti pitanja panelistima kako bi zajednički razmislili o budućim koracima i planovima za unapređenje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta Univerziteta u Sarajevu.