Obavještavamo studente I i II ciklusa studija da će u petak, 27.10.2023. godine doći do izmjene režima odvijanja nastavnog procesa za I i II ciklus studija.
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu organizuje 1. Sajam sporta, zdravlja i turizma u okviru kojeg obilježava 60 godina Fakulteta u kojem će učešće imati i nastavnici i saradnici Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija.
Sav nastavni proces (predavanja i vježbe) planiran u učionicama, nastavnim bazama i u online formi u petak, 27.10.2023. godine će biti izmješten u petak, 27.10.2023. godine u 15:00 sati u Dom mladih Sarajevo (Terezije bb) gdje će biti organizovana predavanja na kojima će učestvovati nastavnici i saradnici Fakulteta zdravstvenih studija.
Studenti su obavezni prisustvovati predavanjima u okviru Sajma te je potrebno da budu prisutni u 14:00 sati ispred Doma Mladih (Terezije bb), te će biti vođena evidencija prisustva studenata.
Prof. dr. Bakir Katana
Prodekan za nastavu