Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu organizuje 1. Sajam sporta, zdravlja i turizma u okviru kojeg se obilježava 60 godina Fakulteta i XIV Simpozij “Nove tehnologije u sportu”.

Više informacija i agendu možete pronaći na linku