Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS je dostavilo Obavještenje za studente koji ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje putem MNVOM KS. Studenti koji ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje putem MNVOM KS, dužni su najkasnije do 01.11.2023. godine dostaviti  potvrdu o redovnom studiranju za akademsku 2023./2024. godinu, odnosno dokumentaciju navedenu u rješenju o priznavanju prava na zdravstveno osiguranje. Za studente koji ne dostave traženu dokumentaciju, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, po službenoj dužnosti, donijet će rješenje o prestanku prava na zdravstveno osiguranje, odnosno izvršiti odjavu sa zdravstvenog osiguranja.

MONKS Obavještenje

Uputstvo ostvarivanje prava na zdravstv osiguranje preko Ministarstva