Korigovani raspored nastave zimskog semestra I ciklusa studija akademske 2023./2024. godine – Redovni i redovni samofinansirajući studij – 16.10.2023.

 

Prof. dr. Bakir Katana

Prodekan za nastavu