Grupe studenata iz predmeta Zaštita i njega u urgentnim stanjima

Raspored grupa studenata iz predmeta Zaštita i njega u urgentnim stanjima

Napomena: Studenti I semestra I ciklusa studija koji nisu na spisku su obavezni da se jave putem e-mail adrese prvi.ciklus@fzs.unsa.ba

 

Prof. dr. Bakir Katana

Prodekan za nastavu