Obavještavamo studente I semestra II ciklusa studija da će nastavni proces započeti u ponedjeljak, 16.10.2023. godine. Nastavni proces će se odvijati online putem aplikacije Office 365/Teams. Studenti će nakon što bude okončan upis na II ciklus studija na postojeće e-mail adrese dobiti pristupne podatke za e-mail adresu sa fzs.unsa.ba domenom putem kojeg će pristupati aplikaciji Teams. O terminima nastave u učionicama studenti će biti blagovremeno obaviješteni.

 

Prof. dr. Bakir Katana

Prodekan za nastavu