UNIVERZITET U SARAJEVU – FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

III ciklus studija/ doktorski studij

Datum: 05.10.2023. godine

OBAVIJEST

Termin prezentacije dostignutih rezultata pri izradi doktorske disertacije disertacije pod nazivom „Komparativna analiza terapije udarnog vala u odnosu na standardne modalitete fizikalne terapije bolnog ramena“ kandidata mr. Sanela Nuspahića zakazan je za 12.10.2023. godine (četvrtak) u 10:00 sati u prostorijama Dekanata Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija.

 

Prof. dr. Amra Mačak Hadžiomerović

Prodekan za naučno-istraživački rad