UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

III ciklus studija/doktorski studij

Sarajevo, 05.10.2023. godine

OBAVJEŠTENJE

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije doktorske disertacije:

Kandidat: Mr. Muhamed Topčagić

Doktorska disertacija pod naslovom: „Procjena rizika u radioterapiji primjenom sistema za prijavljivanje incidenata“

Termin prezentacije: 16.10.2023. godine u 12:00 sati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija, Stjepana Tomića 1.

Komisija u sastavu:

  1. Prof. dr. Adnan Šehić, predsjednik komisije
  2. Prof. dr. Fuad Julardžija, mentor i član
  3. Prof. dr. Arzija Pašalić, član

Zamjenski član: prof. dr. Adnan Beganović

 

Prof. dr Amra Mačak Hadžiomerović

Prodekan za naučno-istraživački rad