Obavještavamo studente čiji su brojevi indeksa navedeni u tekstu ispod da su u obavezi da prisustvuju sastanku s upravom Fakulteta u srijedu, 04.10.2023. u 10:00 sati u učionici br. 103 Građevinskog fakulteta.

 1. 1716/21-F
 2. 1718/21-F
 3. 1703/21-F
 4. 1229/21-L
 5. 1235/21-L
 6. 1228/21-L
 7. 1231/21-L
 8. 1252/21-L
 9. 1490/21-R
 10. 1496/21-R
 11. 1484/21-R
 12. 1498/21-R
 13. 1475/21-R
 14. 557/21-S
 15. 1469/20-O
 16. 1498/21-O
 17. 1510/21-O
 18. 1471/20-O
 19. 1494/21-O
 20. 1513/21-O