Raspored nastave zimskog semestra I ciklusa studija ak. 2023./2024. godine – Redovni i redovni samofinansirajući studij – 29.09.2023.

U skladu s Akademskim kalendarom Univerziteta u Sarajevu nastavni proces zimskog semestra za sve godine I ciklusa studija započinje 02.10.2023. godine i traje 15 sedmica, do 12.01.2024. godine.

U prvoj sedmici nastave, od 02.10.2023. godine studenti svih godina I ciklusa studija će slušati samo predavanja dok će od 09.10.2023. godine slušati i predavanja i vježbe.

 

Prof. dr. Bakir Katana

Prodekan za nastavu