Studijski program Fizioterapija – II ciklus studija – I upisni rok ak. 2023./2024. godine

Studijski program Laboratorijske tehnologije – II ciklus studija – I upisni rok ak. 2023./2024. godine

Studijski program Radiološke tehnologije – II ciklus studija – I upisni rok ak. 2023./2024. godine

Studijski program Sanitarno inžinjerstvo – II ciklus studija – I upisni rok ak. 2023./2024. godine

Studijski program Zdravstvena njega – II ciklus studija – I upisni rok ak. 2023./2024. godine

U skladu s tekstom Konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2023./2024. godini kandidati imaju pravo prigovora na preliminarnu rang listu u periodu od 29.09.2023. godine (08:00 sati) do 02.10.2023. godine (23:59 sati) putem linka