Obavještavamo kandidate koji su zaineteresovani za upis na II ciklus studija na Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija da mogu predati molbu za upis  na redovan samofinansirajući studij najkasnije do 06.10.2023. godine godine u Službu za planiranje nastave i studentska pitanja u periodu od 11:00 do 13:00 sati.

Uz molbu studenti koji su studirali po bolonjskom sistemu studiranja su obavezni predati kopiju Diplome o završenom Fakultetu i dodatak diplomi, dok studenti koji su studirali po dobolonjskom sistemu studiranja dostavljaju kopiju Diplome o završenom Fakultetu i prepis ocjena.

Služba za planiranje nastave i studentska pitanja