Raspored nastave zimskog semestra II ciklusa studija ak. 2023./2024. godine – Redovni i redovni samofinansirajući studij

U skladu s Akademskim kalendarom Univerziteta u Sarajevu nastavni proces zimskog semestra II ciklusa studija započinje 09.10.2023. godine i traje do 12.01.2024. godine.

 

Prof. dr. Bakir Katana

Prodekan za nastavu