Konačne rang liste za upis u I godinu I ciklusa studija

na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija

Studij fizioterapije

Studij laboratorijskih tehnologija

Studij radioloških tehnologija

Studij sanitarnog inžinjerstva

Studij zdravstvene njege

Studij zdravstvenog nutricionizma i dijetetike

Studij babičarstva/primaljstva

U skladu s tekstom Konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2024./2025. godini kandidati koji su ostvarili pravo na upis se trebaju upisati  u periodu od 15. do 19. 07. 2024. godine.

Za kandidate koji u navedenom roku ne izvrše upis će se smatrati da su odustali od upisa.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]