Projekat “Zapadni Balkan” je pilot projekat koji finansira italijansko Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje (MAECI). Projekat ima za cilj provesti oko 50 prekograničnih mobilnosti studenata sa univerziteta povezanih s UniAdrionom u kompanijama koje se nalaze u zemljama jadransko-jonskog područja.Više informacija o samom pozivu možete pronaći na linku