Omerović, Đemil, SPORTSKA MEDICINA, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, 2023.

Duraković, Jasna, Jakupović, Vedran, KRIZNA KOMUNIKACIJA, Univerzitet u Sarajevu Fakultet Političkih nauka, 2023.

Beširević, Alma, Ovčina, Amer, DEMENCIJA KAO IZAZOV ZA ZDRAVSTVENU NJEGU,  Udruženje za kontinuiranu edukaciju zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i njegovatelja u FBIH, 2022.

Izetbegović, Sebija, Ovčina, Amer et al., STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE ZA BOLNICE, Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu, 2020.