U cilju podrške projektu rekonstrukcije zgrade Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija dana 13.07.2023. godine izaslanstvo Vlade Kantona Sarajevo koje su činili Emir Dedović, ministar za finansije KS  i  Pavle Krstić, ministar za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, te pomoćnicima ministara Azrom Ivazović i Nihadom Šetom s deknesom Fakulteta prof. dr. Arzijom Pašalić su obišli gradilište Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija gdje su na licu mjesta upoznati s dinamikom napredovanja rekonstrukcije zgrade Fakulteta kao javnog projekta od značaja za Kanton Sarajevo.