U okviru Erasmus + programa mobilnosti, Univerzitet u Sarajevu-Fakultet zdravstvenih studija je u periodu 8-12. maja 2023. godine ugostio vanrednu profesoricu iz oblasti fizioterapije, Marcelu Mikovu, sa Fakulteta zdravstvenih i društvenih nauka Sveučilišta Južne Češke.

Profesorica Mikova održala je predavanje studentima IV i VI semestra studijskog programa Fizioterapija na temu “Fizioterapija u neurološkoj rehabilitaciji”. Sa Fakulteta zdravstvenih i društvenih nauka Sveučilišta Južne Češke naš Fakultet je u periodu 22-26. maja 2023. godine posjetio i predavač Tomas Hrdy, koji je studentima IV i VI semestra studijskog programa Fizioterapija održao predavanja iz oblasti fizioterapije na temu ocjene i terapije devijacija stopala.

Sa gore pomenutog Fakulteta u periodu 21-25. maja 2023. godine UNSA-Fakultet zdravstvenih studija je ugostio i predavače iz oblasti zdravstvene njege, vanredne profesore Marie Treslová, František Dolák, Hana Hajduchová.

Pored nastavnog osoblja, UNSA-Fakultet zdravstvenih studija je u periodu od 05-09. juna 2023. godine ugostio i nenastavno  osoblje, kolegice Uršku Koler i Jasnu Hartman sa Univerza na Primorskem/Universita del Litorale koje su u okviru Erasmus+ programa mobilnost Staff mobility for Training upoznale sa radom Službe za planiranje nastave i studentska pitanja kao i Službe za plan, analizu, investicije i javne nabavke. U sklopu  programa kolegicama je prezentovan i rad biblioteke UNSA-Fakultet zdravstvenih studija.

Iznimna nam je čast i zadovoljstvo ugostiti predavače sa drugih Univerziteta koji su prepoznali naš Fakultet i izrazili želju za posjetom, čime UNSA-Fakultet zdravstvenih studija kao organizaciona jedinica Univerziteta u Sarajevu doprinosi vidljivosti Univerziteta i većoj mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja.