Na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek je 24. aprila 2023. godine održana završna konferencija projekta „Design and Implementation of Master Degree in Palliative Care“. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek nositelj je projekta „Design and Implementation of Master Degree in Palliative Care“, finansiranog sredstvima Evropske komisije putem poziva ERASMUS-EDU-2021-EMJM-DESIGN koji se provodio u periodu od 1. februara 2022. godine do 30.aprila 2023. godine.

Ispred Unziverziteta u Sarajevu-Fakulteta zdravstvenih studija na završnoj konferenciji učešće su uzeli prof. dr. Jasmina Mahmutović i prof. dr. Vedran Đido.

Detalje o Konferenciji možete pročitati na linku: https://www.fdmz.hr/index.php/hr/vijesti/zavrsna-konferencija-projekta-design-and-implementation-of-master-degree-in-palliative-care