Dana, 27.4.2023. godine na Univerzitetu u Sarajevu-Fakultetu zdravstvenih studija održano je predavanje na temu cyber kriminala. Uz koordinaciju prof.dr. Suade Branković, Rukovodioca studijskog programa Zdravstvena njega, predavanje je održao gdin Eneid Hasanović, inspektor Federalne uprave policije.
Uzimajući u obzir činjenicu da je broj cyber napada u porastu širom svijeta pa tako i u našoj zemlji, Univerzitet u Sarajevu-Fakultet zdravstvenih studija izrazio je interes da studentima približi problematiku kompjuterskog kriminala te ukaže na važnost sigurnog korištenja informacionih tehnologija čime bi prije svega zaštitili sebe, spriječili akcidentne situacije te ukazali na nužnost odgovornog korištenja softverskih sistema, mogućih posljedica, ali i zakonodavne odgovornosti zlouporabe istih.