Obavještavamo studente II ciklusa studija Ak. 2022/2023. g. koji su predali ZR1 obrazac na drugom roku (15.02.2023. g.) da mogu pristupiti izradi završnog rada.

Studenti koji za izradu završnog rada trebaju saglasnost za prikupljanje podataka mogu se obratiti Fakultetu putem  Zahtjeva za saglasnost za istraživanje. Zahtjev mogu predati putem  Studentske službe ili putem e-maila: studentska.sluzba@fzs.unsa.ba.

Zahtjev za saglasnost za istraživanje