Univerzitet u Sarajevu-Fakultet zdravstvenih studija je ugostio grupu studenata: Alicia Seibold, Britt Knobloch, Chiara Fischer, Ronja Winkler, Ismet Dervišić na čelu sa prof. dr. Sujata Huestegge sa Duale Hochschule Baden -Würtenberg Heidenheim iz Njemačke. Tokom studijske posjete Bosni i Hercegovini posjetioci su se željeli upoznati sa organizacijom rada našeg Fakulteta i mogućnostima saradnje, naročito sa studijskim programima Zdravstvena njega i Fizioterapija. Prof.dr. Vedran Đido i prof.dr. Eldad Kaljić su predstavili nastavne planove dva navedena studijska programa te sa gostima obišli kabinete sa neophodnom opremom potrebnom za sticanje znanja i vještina u oblasti zdravstva. Na Duale Hochschule Baden -Würtenberg Heidenheim se realizije program Interprofessionale Gesundheitsversorgung koji otvara mogućnost međunarodne saradnje studenata, nastavnika te realizacije potencijalnih projekata.